บริษัท เอ็น โอ อาร์ รับเบอร์พาร์ท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 ได้รับจ้างทำแม่พิมพ์ออยซีล ให้กับบริษัทชั้นนำ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแนวทางหันมาผลิตออยซีล โดยนำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยมาผลิต และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง เทียบเท่ากับของต่างชาติ

          บริษัทฯ ได้ใส่ใจทุกขั้นตอนการทำงาน ภายใต้การควบคุมของทีมงานวิศวกร โดยเน้นคุณภาพของชิ้นงาน ความรวดเร็ว และการส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนด

สินค้า   |   แผนที่
19/165-7 ม.4 ซ.พระราม 2/92 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร.02-4513528-9 แฟ็กซ์ 02-4513530
e-mail : nor@nor-rubberpart.com